• Slider 34
  • Slider 35
  • Slider 36
  • Slider 37
  • Slider 38
  • Slider 39
  • Slider 40

Zgłoszenia awarii i usterek

 

Osobiście lub telefonicznie:

Firma konserwacyjna:

ul. Perzyńskiego 18 (wejście od ul. Staffa obok zakładu fryzjerskiego)
tel. 22 669 05 54

poniedziałek, wtorek, środa     godz. 8.00 - 16.00
czwartek                                godz. 8.00 - 17.00
piątek                                   godz. 8.00 - 15.00

W przypadku nagłych awarii zagrażających bezpieczeństwu
poza godzinami pracy w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy:


awarie wodno – kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze tel. kom. 784 966 105 
awarie elektryczne tel. kom. 539 084 472

Naprawa domofonów – p. Jarosław Kubik tel. 600 597 440
Konserwacja wind KONE tel. 603 786 678
Konserwacja wind ELEKTROMOC
tel. 604 216 716
Konserwacja wind WINDA WARSZAWA tel. 22 643 74 75; 22 641 19 16

Inne służby miejskie powołane ustawowo do niesienia pomocy:
- ogólny numer alarmowy 112
- pogotowie wodociągów i kanalizacji 994
- pogotowie ciepłowni 993
- pogotowie gazowni 992
- pogotowie elektrowni 991
- pogotowie ratunkowe 999
- straż pożarna 998
- policja 997
- straż miejska 986

Script logo