• Slider 34
  • Slider 35
  • Slider 36
  • Slider 37
  • Slider 38
  • Slider 39
  • Slider 40

Zgłoszenia awarii i usterek

 

Osobiście lub telefonicznie:

Firma konserwacyjna:
ul. Perzyńskiego 18 (wejście od ul. Staffa obok zakładu fryzjerskiego)
tel. 22 669 05 54
poniedziałek, wtorek, środa   godz. 8.00 - 16.00
czwartek                                 godz. 8.00 - 17.00
piątek                                     godz. 8.00 - 15.00

W przypadku nagłych awarii zagrażających bezpieczeństwu poza godzinami pracy w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy:
awarie wodno – kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze tel. kom. 784 966 105 
awarie elektryczne tel. kom. 539 084 472

Naprawa domofonów
:

Budynki Żeromskiego 9, Wrzeciono 49 - p. Robert Kraśniewski  tel. 696 611 860

Budynki Perzyńskiego 11A, Wrzeciono 47A i 49A, Żeromskiego 13A – p. Dariusz Bryszewski tel. 505 388 098

Pozostałe budynki - p. Jarosław Kubik tel. 600 597 440

 

Konserwacja wind:

Konserwacja wind KONE tel. 800 566 300 lub 22 543 90 60
Konserwacja wind ELEKTROMOC tel. 604 216 716
Konserwacja wind WINDA WARSZAWA tel. 22 643 74 75; 22 641 19 16

Konserwacja wind OTIS 800 444 555 lub 607 444 555

 

Inne służby miejskie powołane ustawowo do niesienia pomocy:
- ogólny numer alarmowy 112
- pogotowie wodociągów i kanalizacji 994
- pogotowie ciepłowni 993
- pogotowie gazowni 992
- pogotowie elektrowni 991
- pogotowie ratunkowe 999
- straż pożarna 998
- policja 997
- straż miejska 986

Script logo