• Slider 34
  • Slider 35
  • Slider 36
  • Slider 37
  • Slider 38
  • Slider 39
  • Slider 40

Aktualności

S.M. „DOMHUT” zawiadamia mieszkańców, że od dnia 1 grudnia 2020r. będą naliczone nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu

o Uchwałę Rady m.st. Warszawy nr. XXXVIII/1200/2020 z dnia 15.10.2020r.  

Więcej informacji na stronie internetowej: https://warszawa19115.pl/-/nowe-stawki-za-odpady

Opłaty miesięczne za odpady komunalne będą naliczone według stawki 12,73 zł za 1m3  zużytej wody (zw i cw).

Spółdzielnia zawiadomi mieszkańców odrębnym pismem o naliczonej wysokości miesięcznej opłaty.

Script logo